Pár slov o našej Asociácií

Jednou z našich hlavných priorít je zabezpečiť, aby naše členské detektívne kancelárie poskytovali kvalitné služby a aby boli dostatočne odborné a zodpovedné.

Preto naši členovia musia splniť prísne kritériá a požiadavky, aby sa mohli stať súčasťou našej Asociácie. Vyžadujeme od nich aj dodržiavanie etických a profesionálnych noriem, aby sme mohli zaručiť bezpečnosť a dôvernosť našim klientom.

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov zastrešuje iba profesionálov na plný úväzok s dlhoročnou detektívnou praxou.

Niektorí z našich členov pravidelne školia príslušníkov štátnych sledovacích útvarov v rámci Európskeho bezpečnostného programu „Školenia pre útvary špeciálnych činností“.

Združujeme profesionálov na plný úväzok...

Našich členov môžeme rozdeliť do dvoch skupín:

Monitorovacia skupina

Vačšina našich členov sú bývalí príslušníci spravodajských služieb, ktorí aktívne pôsobili v špeciálnych sledovacích útvaroch. Skúsenosti, ktoré za svoju kariéru nadobudli, dnes využívaju v súkromnom sektore ako súkromní detektívi.

Technická skupina

Pokročilé odposluchy, skryté kamery, technicky upravené vozidlá alebo iná spravodajská technika nás drží o niekoľko krokov popredu. Zastrešujeme taktiež osoby, ktoré sa špecializujú na vzdialený monitoring cieľovej osoby alebo miesta.

Spolupracujeme

© 2016-2023 Slovenská Asociácia
Súkromných Detektívov

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Tel: 02/90 90 53 45
Threema ID: J496E2Z4

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava